Bütçe dengesi Nedir?

0
4968

Bütçe nedir?

Fransızca bougette sözcüğünden gelen bütçe; gelir ve giderleri ayrıntılı bir şekilde inceleyen bir finans planıdır.

Bütçe dengesi nedir?

Bütçe dengesi; devletin gelir ve giderin eşit olduğu durumu ifade eder. Bütçe dengesinin içeriği şöyledir; bütçe dengesi=harcamalar-gelirler. Devletin gelir kaynaklarında; vergi gelirleri ve vergi dışı gelirler (borçlanmalar) yer alır. Harcamaları ise üçe ayrılır; cari harcamalar (personel, diğer) , yatırımlar (okul, hastane vb. devlet yatırımları)  ve transferler (iç ve dış faiz ödemeleri, sosyal güvenlik yardımları, diğer). Dengeli bir bütçe ticaret açıklarının küçülmesine ve ekonominin uzun vadede daha hızlı büyümesine yardımcı olur.

Bir devletin bütçesinde harcamalar gelirden fazla ise bütçe açığı,  gelir harcamadan daha çoksa da bütçe fazlası meydana gelir.

Bütçe açığı nedir?

Bütçede gelir ve giderin birbirine denk olması gerekir. Gelir ve gider arasında negatif fark yaşanması halinde bütçe açığı meydana gelir. Bütçe açığının yaşanmaması için de bütçe planlaması gibi tedbirlere gidilir. Örneğin; devlet bütçesi bir bütçe planlaması çerçevesinde gerçekleştirilir.

Bütçe fazlası nedir?

Gelirin, gideri aşmasına bütçe fazlası denir.

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.