Darghi: Parasal birlik henüz tamamlanmadı

0
2058

Project Syndicate sitesinde bugün yayınlanan “ Parasal Birlikte İstikrar ve Refah” başlıklı yeni yazısında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi  parasal birliğin tamamlanması için atılması gereken adımlara ilişkin görüşlerini ifade etti.

Borsa Gündem'den Ayça Karaca'nın haberine göre; Draghi,  Euro Bölgesi’nin politik birlik olmadan parasal birlik olduğuna dair  bir önyargı bulunduğunu, ancak bu algının yanlış olduğunu ve parasal birliğin üye ülkeler arasında sağlanmış kapsamlı bütünleşme sayesinde mümkün olduğunu ifade etti.  Parasal birliğin henüz tamamlanmadığına dikkat çeken Draghi yazısında tamamlanmış bir parasal birliğin ülkelerin üye olmadan önceki durumlarına göre daha istikrarlı ve refah içinde olmalarını sağlayacak koşulları sağlaması gerekeceğini  belirtti.

Draghi diğer siyasi birliklerde uyumun güçlü ortak aidiyet duygusuyla sağlandığını ancak zengin bölgeler ile fakir bölgeler arasında geçici olarak mali transferler yapıldığını kaydetti. Euro Bölgesi’nde ise bu tarz tek yönlü transferlerin öngörülmediğini de vurguladı (transferler AB’nin uyum politikasının gereği olarak mevcut bulunmaktadır ancak sınırlı ölçüde ve düşük gelirli bölgelerin ya da ülkelerin diğerlerine yetişmesini desteklemek için tasarlanmaktadır). Bu nedenle Euro Bölgesi’nin her ülkenin birlik içinde daha iyi olmasını sağlayacak şekilde farklı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini belirtti.

 

YAPISAL REFORMLAR TEŞVİK EDİLMELİ

 

Draghi bu amaç kapsamında, ilk olarak her ülkenin bağımsız bir şekilde refaha ulaşmasını sağlayacak koşulların yaratılması gerektiğini belirtirken, her üye ülkenin Tek Pazar içerisinde yer alarak sermayeyi cezbedecek ve istihdam yaratacak karşılaştırmalı üstünlüklerden yararlanma ihtiyacı duyduğuna işaret etti. Ayrıca, bu ülkelerin kısa dönemli şoklara cevap verebilecek yeterli esnekliği geliştirmeye gereksinim duyduklarını da ekledi. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda rekabeti teşvik edecek, gereksiz bürokrasiyi azaltacak ve istihdam piyasalarını daha esnek hale getirecek yapısal reformların teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti. Yapısal reformların eksikliğinin parasal birlik içerisinde geçici bölünmelere yol açabileceğini ve bunun da tüm üyelerin zararına olacak ayrılma kuruntularını arttıracağını ekledi.

Draghi, Euro Bölgesi’nde refah ve istikrarın ülkelerin birlikte büyümesine bağlı olduğunu bu nedenle gerçek bir ekonomik birlik kurmak için egemenliğin daha fazla paylaşılması gerektiğini de belirtti. Bunun da beraber yönetmeye,  koordinasyondan ortak karar alma mekanizmasına ve kurallardan kurumlara geçiş anlamına geldiğini vurguladı.

Mali transferlerin olmamasının ikinci sonucu olarak ülkelerin şokların maliyetinin paylaşılması için diğer mekanizmalara daha fazla yatırım yaptığını ve riskin paylaşımının resesyonların kalıcı hasar bırakmasını önlemek ve ekonomik ayrılığın güçlenmemesi için gerekli olduğuna da değindi.

Draghi çözümün bir parçası olarak mali entegrasyonu daha da derinleştirerek özel sektörün risk paylaşımını geliştirmesini önerdi. Kamunun daha az ve özel sektörün daha fazla risk paylaşımının arzu edilir olduğunu da ekledi. Euro Bölgesi’nde  oluşacak bir Bankacılık Birliğinin bankacılık sektöründeki entegrasyonun derinleşmesini teşvik edeceğini ayrıca riskin paylaşımının sermaye piyasalarının da  derinleşmesi anlamına geleceğini ve teşvik edilmesi gerektiğini de belirtti.

 

EKONOMİK BİRLİĞE DUYULAN İHTİYAÇ

Ayrıca, parasal birliğin sağlanmasında mali politikaların hayati önemine de değinerek fiyat istikrarına odaklanmış tek bir parasal politikanın sadece bir ülkeyi etkileyen şoklara tepki veremeyeceğini ifade etti. Bu yüzden yerel ani çöküşlerden kaçınmak için ulusal mali politikaların kendi stabilize edici rollerini yerine getirmeleri gerektiğini de vurguladı.

Ancak kriz zamanlarındaki tecrübelerin aşırı piyasa dalgalanmaları yüzünden en sağlam mali pozisyonlara sahip yapıların bile yayılma etkisine karşı duramadıklarını gösterdiğini de belirtti. Bu durumun ekonomik birliğe olan ihtiyacı gösterdiğini, piyasaların gelecekteki büyüme görünümüne ilişkin güven duymaları halinde geçici yüksek bütçe açıklarına karşı daha az tepki vereceklerini ifade etti. Hükümetlerin de yapısal reformlara karşı taahhütte bulunmaları halinde ekonomik birliğin ülkeleri borçtan çıkaracak kredibiliteyi sağlayacağını da vurguladı.

Draghi yazısının sonunda, ülkeler arasında ekonomik dönüşümün parasal birliğe giriş için yerine getirilmesi ya da zaman içinde karşılanması gereken bir şart olmadığını her zaman uygulanması gerektiğini belirtti. Bu nedenle, parasal birliğin tamamlanması için daha fazla siyasi birliğin sağlanması gerektiğini vurguladı. 

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.