Halka arz süreci başladı

0
2782

Borsa İstanbul Anonim Şirketinin (Borsa İstanbul/Şirket) Hazine mülkiyetinde bulunan (B) Grubu payları, toplamda Şirket sermayesinin %42,75’ini aşmamak üzere 31/12/2015 tarihine kadar halka arz edilebilecek. Öngörülen bu sürenin bir yıla kadar uzatılabilmesi ve nihai halka arz oranının belirlenmesi hususlarında Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkili olacak.
Bakanlar Kurulu'nun konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yurt içi ve/veya yurt dışı sermaye piyasalarında halka arza ilişkin usul ve esaslar ile halka arza ilişkin zamanlama, ek satış hakkının ve özendirici imkânların kullanılmasına ilişkin hususlar Borsa İstanbul tarafından belirlenir.

Halka arza aracılık yapacak yetkili kuruluşlar ve hizmet alınacak yerli ve yabancı yatırım bankaları ile danışmanların seçilmesi de dâhil olmak üzere halka arza ilişkin tüm iş ve işlemler Borsa İstanbul tarafından yürütülecek. Halka arz süreciyle ilgili olarak Hazine tarafından imzalanması gereken tüm belge ve sözleşmeler Borsa İstanbul tarafından imzalanacak.

Halka arz sürecinde belirlenen, Şirket hisselerinin tamamına tekabül eden değer ve halka arz edilecek hisselerin değeri halka arz öncesinde Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulacak.

Halka arza ilişkin izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından onaylanması ile birlikte, Şirket payları başkaca herhangi bir şart aranmaksızın Borsa İstanbul Anonim Şirketine kote edilmiş kabul edilecek.

Halka arz sonucunda elde edilen gelir Borsa İstanbul tarafından, Şirket adına T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nezdinde açılacak ayrı bir hesapta izlenir ve azami üç ay içinde aracılık ve danışmanlık maliyetleri, Borsa tarafından alınacak ilk kotasyon ücretleri, halka arz edilecek payların nominal değerleri ile ihraç değeri arasındaki fark üzerinden alınacak Kurul ücretleri mahsup edildikten sonra nemasıyla, birlikte Hazine’ye intikal ettirilecek. Diğer giderler ile Şirket sermayesinin tamamının nominal değeri üzerinden alman Kurul ücreti Şirkete ait olacak.
 

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.