İflas Nedir?

Kökeni Arapçadan gelen iflas; borcunu ödeyemeyen ya da ödemelerini erteleyen borçlu hakkında takip sonucunda mahkeme kararı ile tespit ve ilan edilen durumun hukuktaki karşılığı olarak ifade edilir.

0
3731

Cebri icranın bir çeşidi olan iflas halinde borçlunun tüm mal varlığına el konulur.  Ayrıca borçlunun mal varlığının tamamı, borçların tümüne karşılık gösterilebilir. İflas kavramı kısmi icradan farklı olarak yalnızca tacirler (tüccar) için uygulanır. Yani sadece tacirler müflis (borçlu ) ilan edilebilir.

İflas etmek nedir?

Bir kurum ya da kişinin mahkeme kararıyla tüm mal varlığını kaybettiğini açıklamasına denir.

İflas kararını kim verir?

İflas kararını ticaret mahkemesi verir. Borçlunun bütün mal ve hakları için iflas masası oluşturulur. İflas masasına giren bütün mal varlıkları ise iflas idaresince tasfiye edilir ve alacaklıların alacakları ödenir.

İflas erteleme nedir?

Bütün mal varlığı borca batık olan bir kurumun bir yandan alacaklarını koruması, diğer yandan da o şirkete zaman kazandırarak borçlarının ödemesine öncülük eden ve onu ekonomiye kazandıran bir durumdur.

 

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.