Ve Resmi Gazete’de yayımlandı

0
2613

Resmi Gazete'nin 6 Eylül tarihli sayısında yayımlanan yönetmelikle, bankalarca uyulması zorunlu olan sınırlamalarda ve standart oranların hesaplanmasında dikkate alınacak özkaynak ve konsolide özkaynak tutarlarının hesaplanmasına ilişkin esaslarda değişiklikler yapıldı.

Buna göre, bankanın çekirdek sermaye yeterliliği oranının veya konsolide çekirdek sermaye yeterliliği oranının yüzde 5.125'in altına düşmesi halinde, BDDK'nın bu yönde alacağı karar uyarınca ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarının değeri azaltılabilecek veya bu araçlar hisse senedine dönüştürülebilecek. Bankacılık Kanunu'nun 71. maddesi çerçevesinde bankanın faaliyet izninin kaldırılması veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesi ihtimalinin belirmesi halinde, BDDK'nın bu yönde alacağı karara istinaden ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları kayıtlardan silinebilecek veya hisse senedine dönüştürülebilecek. Yönetmeliğin tanım maddesinde "katkı sermaye" yeniden tanımlandı. Bu kapsamda, bankanın faaliyet izninin kaldırılması veya Fona devredilmesi ihtimalinin belirmesi halinde, katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları kayıtlardan silinebilecek veya hisse senedine dönüştürülebilmesine imkan sağlanacak. Katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarının kayıtlardan silinmesine veya hisse senedine dönüştürülmesine ilişkin esaslar BDDK tarafından belirlenecek. 

KREDİ RİSKİ AZALTIM TEKNİKLERİ TEBLİĞİ

Aynı gazetede yer alan ve bankaların kredi riski azaltım teknikleri tebliğinde yeni düzenlemeler yapan tebliğ uyarınca, kredi riski azaltım tekniklerinin kullanıldığı hiçbir alacağın risk ağırlıklı tutarı ve beklenen kayıp tutarı, bu tekniklerin kullanılmadığı aynı nitelikteki alacağınkinden yüksek olamayacak. Bankalar, standart yaklaşım kapsamında risk ağırlıklı tutarın ve temel İDD (içsel derecelendirmeye dayalı kredi riski hesaplama) yaklaşımı kapsamında risk ağırlıklı tutarın ve beklenen kaybın hesaplanmasında, tebliğ hükümlerine uygun olarak kredi riski azaltımını dikkate alabilecek. Kredi riski azaltım tekniklerini kullanmak isteyen bankalar, bu tekniklerin kullanılmasından kaynaklanan riskleri yönetmek için yeterli risk yönetim süreçlerine sahip olacak. Bu süreçleri tesis etmeyen bankalar kredi riski azaltım tekniklerini kullanamayacak.

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.