İşte yeni ekonomi programı

0
2326

Programda ekonomiyle ilgili bölümde şunlar yer alıyor: *Finansal hizmetler alanında yenilikçi politikalar uygulayacağız, halka açık şirketleri destekleyeceğiz. *Farklı finans kurumları arasında haksız rekabete yol açan vergi uygulamalarını kaldıracağız.

GAYRİMENKUL SATIŞINA VERGİLENDİRME

*Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında değer artış kazançlarının vergilendirilmesine yönelik uygulamaları gözden geçireceğiz. *Finansal araçlarla bunların dayanak varlıklarına ilişkin vergi uygulamalarını uyumlu hale getireceğiz. *Faizsiz finans alanında koordinasyonu sağlayacak bir mekanizma oluşturacağız. *Borsa İstanbul ortak veri merkezini kurumsallaştıracağız, Borsa İstanbul bünyesinde özel sermaye platformu kuracağız. *Yatırımlara uzun vadeli finansman sağlayan yatırım ve kalkınma bankacılığını geliştireceğiz.

MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ YOK

*Mali disiplinden taviz vermeyerek ekonomideki işletmeler için belirsizlikleri en aza indirecek, vergi gelirlerini artıracak ortam hedefliyoruz. *Kamu harcama büyüklüğünün ve borçlanma gereğinin sınırlandırılmasının yanı sıra harcamaların kalitesinin artırılmasını hedefliyoruz.

KAMU İHALE SİSTEMİ REFORMU

*AB'nin kamu alımları direktiflerine uygun olarak kamu ihale sistemini reforme edeceğiz. *Elektrik, gaz, su ve telekomünikasyon gibi sektörler için ihale kanununun çıkarılması sağlanacak.

GELİR VERGİSİ KANUNU ÇIKARILACAK

*Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarını birleştirerek yeni Gelir Vergisi kanunu çıkaracağız. *Söz konusu düzenlemeyle yüksek teknolojiye dayalı ihracatı ve bu kapsamdaki yatırımı destekleyecek vergi teşvikleri getireceğiz.

ÖZELLEŞTİRMEYE DEVAM

*Yeni dönemde özelleştirme uygulamalarına devam ederken kamunun işletmeci olduğu alanlarda etkinliği artıracağız. *Altın bankacılığı başta olmak üzere altın şeklinde tutulan tasarrufların sisteme çekilmesi için mekanizmalar geliştireceğiz. *Uluslararası yükümlülükleri gözeterek lüks ve/veya ithalat yoğunluğu yüksek tüketim mallarına caydırıcı vergilendirme yapacağız.

GÜBREDE KDV KALKACAK

*İmalat sanayi makina teçhizat yatırımlarının finansmanında BSMV istisnası getireceğiz. *Bireysel emeklilik sisteminde kesinti oranlarını uluslararası düzeylere yaklaştıracağız. *Yemde ve gübrede KDV'yi kaldıracağız.

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.