Avivasa Emeklilik’ten bedelsiz kararı

0
2937

Avivasa Emeklilik, mevcut 35.779.197 TL olan sermayesini yüzde 229,8 oranında bedelsiz artırarak 118 milyon TL'ye çıkarmaya ve onay için SPK'ya başvurmaya karar verdi.

Konu ile ilgili olarak KAP'a yapılan açıklamada yer alan detaylar şöyle:

''Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin % 229,8 nispetinde artırılarak 35.779.197.-TL (otuzbeşmilyonyediyüzyetmişdokuzbinyüzdoksanyedi Türk Lirası)'dan 118.000.000.-TL (yüzonsekizmilyon Türk Lirası) 'na çıkarılmasına ve 82.220.803.-TL (seksenikimilyonikiyüzyirmibinsekizyüzüç Türk Lirası) 'lık artışın;

* 16.192.782,90 TL'lık kısmı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından,

* 66.028.020,10 TL'lık kısmı Diğer Sermaye Yedeklerinden,
olmak üzere,

Şirket özsermaye hesaplarındaki tutarlardan karşılanmasına ve Ortaklarımızın elinde bulundurdukları beher hisseye % 229,8 oranında bedelsiz hisse verilmesine ve bu amaçla T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmasına oy birliğiyle karar verildi.''

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.