Varlık Finansmanı Fonu Nedir?

Finans piyasalarının yeni ürünlerinden olan varlık finansman fonu nedir?

0
12526

Varlık finansman fonu, ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, VDMK sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan mal varlığıdır. Fonun TC sınırları içerisinde kurulması zorunludur. Fonun tüzel kişiliği yoktur. Fon mal varlığı kurucusunun, hizmet sağlayıcının ve kaynak kuruluşun mal varlığından aykırıdır. Fona ve fondan yapılacak her türlü ödeme ve harcama için bir banka nezdinde Kurucunun diğer hesaplarından ayrı olarak bir hesap açılır.

Varlık finansman fonu belirli süreli veya süresiz olarak kurulabilir. Varlık finansman fonuna direkt veya dolaylı aktarım usulleriyle yapılır.

Doğrudan aktarım, fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen, ödeme planına bağlı olan veya olmayan nakit akımlarının Tebliğ kapsamında gerekli kesintiler yapıldıktan sonra Fon bünyesinde beklemeksizin doğrudan VDMK sahiplerine aktarılmasıdır.

Esnek Fon nedir için TIKLAYIN!

Dolaylı aktarım usulünde ise, fon portföyünde yer alan varlıklardan elden edilen, ödeme planına bağlı olan veya olmayan nakit akımlarının ‘Tebliğ kapsamında gerekli kesintiler yapıldıktan sonra VDMK sahiplerine aktarılmadan önce Fon iç tüzüğü ve izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde Fon bünyesinde bekletilmesi mümkündür. VDMK ödemeler tamamlandıktan sonra itfa edilir.

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.