Ekonomi Nedir?

Yunanca “oikos ve nomos” sözcüklerinin birleştirilmesi ile oluşturulan ekonomi; ticaret, dağıtım, üretim, tüketim, ithalat ve ihracatı inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanabilir.

0
5812

Pek çok tanımı olan ekonomi Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde; insanların yaşayabilmek adına üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu eylemlerinden doğan ilişkilerin tümünü inceleyen bilim dalı olarak ifade edilmektedir. Ekonomi genel olarak insan ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekleştirilen eylemleri ele alır. Bir bölge içerisinde ihtiyaçları karşılamak adına da ekonomik sistem kurulur. Ekonomik sistem içerisinde sermaye, iş gücü, ticaret, üretim ve tüketim kavramları yer alır.

Ekonomi ve finans arasındaki fark nedir?

Ekonomi bir bilim dalıdır ve iktisat olarak da tanımlanır. Finans ise; kurumların, bireylerin yatırım yapmasına olanak sağlayan ekonomi ve işletmenin ortak bir dalıdır.

Ünlü ekonomistlerin ekonomi tanımı

Ekonomi bilimi deyince akla ilk gelen isim olan Adam Smith’a göre; ekonomi bir servet bilimidir.

İsveçli ekonomist Knut Wicksell’ın ekonomi tanımı ise şöyle: İnsan ihtiyaçlarının tatmini yönünden yapılan düzenli bir çalışma ve faaliyetlerdir.

Alman iktisatçı Hermann Heinrich Gossen de ekonomiyi, birey ve topluma en az uğraşla en çok doyumu sağlamayı gösteren yöntemler kuramı olarak tanımlıyor.

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.