Ekonomi politikası nedir?

Yunanca “oikos ve nomos” sözcüklerinin birleştirilmesi ile oluşturulan ekonomi; ticaret, dağıtım, üretim, tüketim, ithalat ve ihracatı inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanabilir.

0
12164

Ekonomi politikası; bir devletin belirlediği ekonomik amaçlara ulaşabilmesi adına oluşturduğu politikadır. Ekonomi politikasında asıl belirleyicisi olan devlettir. Ekonomik büyümeyi arttırmak ve enflasyonla mücadele bir devletin ekonomi politikaları arasında yer alan başlıca unsurlardandır.

Ekonomi politikasının amacı;

  • Üretimi artırmak
  • Fiyat istikrarını sağlamak
  • Ödemeler dengesini iyileştirmek ve adil bir gelir dağılımını gerçekleştirmek
  • Tam istihdama ulaşmak

Ekonomi politikasının alt dalları nelerdir?

Maliye politikası: Devletin vergiler ve kamu harcamaları gibi maliye politikası araçlarını kullanarak ekonomik dalgalanmaları en aza indirgemek, adil bir gelir, servet dağılımını oluşturmak ve ekonominin tam istihdama ulaşmasını sağlamak amacıyla uyguladığı politikalardır.

Para politikası: Para politikası genellikle maliye politikası ile birlikte uygulanır. Özellikle enflasyonist dönemlerde maliye politikası ve daraltıcı bir para politikası izlenir.

Gelirler politikası: Ücretlerin belirli bir seviyenin üzerine çıkmasını engellemek amacıyla oluşturulan politikadır.

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.