Sermaye artırımına vergi kolaylığı

0
2763

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özkaynakla finansman teşviki amacıyla sermaye şirketlerinin nakdi sermaye artırımları üzerinden hesaplanacak tutarın kurum kazancından indirilmesi imkanı getirileceğini söyledi.

Reuters'a bilgi veren Şimşek, TBMM'ye sunulan ve Plan-Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan düzenlemeyle sermaye şirketlerinin nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucu bulunan tutarın yüzde 50'sinin ilgili hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahından indirilmesine yönelik düzenleme yapıldığını kaydetti.

Şimşek, "Sermaye piyasalarının daha da geliştirilmesi amacıyla yüzde 50 oranını, farklı kriterler itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya yüzde 100'e kadar artırmaya; halka açık sermaye şirketleri için halka açıklık oranına göre yüzde 150'ye kadar farklı uygulatma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir" dedi. Bu hafta başında TBMM Başkanlığı'na sunulan teklifte vergi düzenlemelerinin yanı sıra 47,000 yeni öğretmen kadrosu ihdas edilmesi, konut satışlarında devir teslim süreleri ile ilgili düzenlemeler bulunuyor. Düzenleme ile sermaye şirketlerinde nakdi sermaye artışları üzerinden hesaplanan tutarın kurumlar vergisi matrahından indirilmesi sağlanarak öz sermaye kullanımının teşvik edileceğinin altını çizen Şimşek, şöyle devam etti: "Buna göre, mevcut durumda yabancı kaynakla finansman sağlanması halinde katlanılan giderler kurum kazancının tespitinde dikkate alınabilirken benzer bir düzenleme özkaynakla finansman yolunu tercih eden şirketler için beyanname üzerinde kurum kazancından indirim suretiyle getirilmektedir. Böylece özkaynak kullanımı teşvik edilerek şirketlerin daha güçlü mali yapıyla faaliyetlerini sürdürmelerine imkan sağlanmış olacaktır." Şimşek, pek çok düzenleme içeren teklifte, sermaye piyasalarına daha da derinlik kazandırılması amacıyla, kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisi oranlarını halka açık şirketler için farklılaştırabilme konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki verildiğini de bildirdi.

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.