Dönen Varlık Nedir?

Dönen varlıklar, işletmede bir yıl içinde nakde çevrilebilecek tüm varlıkların izlendiği bilanço hesaplarıdır. 

0
12639

Dönen varlıklar dahil nakit ve nakit benzerleri, alacak hesapları, stok, menkul kıymet, peşin ödenmiş giderler ve kolayca nakde dönüştürülebilir diğer likit varlıklardır.

İşletmenin sahip olduğu varlıklar bilançonun aktifinde yer almaktadır.

Dönen varlıklar hesap gruplarına ayrılmaktadır. Dönen varlıklar grubundaki hesap kodlarının hepsi 1 ile başlamaktadır.  Dönen varlıklar hesap gruplarını şöyle sıralayabiliriz;

Hazır Değerler; 100 Kasa Hesabı, 101 Alınan Çekler Hesabı, 102 Bankalar Hesabı, 103 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Hesabı (-), 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

Menkul Kıymetler; 110 Hisse Senetleri Hesabı, 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı, 112 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı, 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı, 119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)

Ticari Alacaklar; 120 Alıcılar Hesabı, 121 Alacak Senetleri Hesabı, 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-), 124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Hesabı (-), 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı, 127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı, 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı, 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)

Diğer Alacaklar; 131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı, 132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı, 133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı, 135 Personelden Alacaklar Hesabı, 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı, 137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-), 138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı, 139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)

Stoklar; 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı, 151 Yarı Mamuller Üretim Hesabı, 152 Mamuller Hesabı, 153 Ticari Mallar Hesabı, 157 Diğer Stoklar Hesabı, 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-), 159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri; 170-177 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri, 179 Taşeronlara Verilen Avanslar

Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları; 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı, 181 Gelir Tahakkukları Hesabı

Diğer Dönen Varlıklar; 190 Devreden KDV Hesabı, 191 İndirilecek KDV Hesabı, 192 Diğer KDV Hesabı, 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı, 195 İş Avansları Hesabı, 196 Personel Avansları Hesabı, 197 Sayım ve Tesallüm Noksanları Hesabı, 198 Diğer Dönen Varlıklar Hesabı,  199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı(-)

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.