2016 yılı geçici bütçesi Meclis’e sunuldu

0
2547

2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarı, 1 Ocak 2016-31 Mart 2016 tarihlerini kapsıyor.  Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, 1 Ocak 2016 tarihinden 31 Mart 2016 tarihine kadar geçecek üç aylık dönemde, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki başlangıç ödeneklerinin belirli oranları karşılığı bulunacak tutar kadar ödenek kullanmasına ilişkin yetki verilecek. Oranların belirlenmesinde, kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla hizmetlerin önemi, önceliği, sürekliliği ve ödeme zamanları çerçevesinde yapılan harcama tahminlerinin yanı sıra, merkez dışı birimlerin ödenek ihtiyaçlarının etkin şekilde planlanması hususları da dikkate alınacak. İlgili kamu idareleri, kanunun uygulanmasında ortaya çıkabilecek ödenek ihtiyaçlarını karşılamak veya bütçede öngörülemeyen hizmetlerin yürütülmesini sağlamak amacıyla "yedek ödenekler" ekonomik kodunu içeren tertiplerden, geçen yıllar gerçekleşmeleri dikkate alınarak tespit edilen oranlar karşılığı bulunacak tutar kadar ödenek kullanmaya yetkili kılınacak.

Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilere 2016 yılının tamamı için yapılacak yardımın hesaplanmasında, ilgili kanundaki genel bütçe gelir tahmininin yüzde 16,44 fazlası esas alınacak. İlgili kanun hükümleri uyarınca merkezi yönetim bütçe gelirlerinin yıllık tarh, tahakkuk ve tahsiline devam edilecek. Yapılan harcamalar, girişilen yüklenmeler ile tahsil olunan gelirler, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ne dahil edilecek. Kamu kurumlarınca taahhüde bağlanmış iş ve hizmetlere ait ödemelere, belirlenen ödenek sınırları çerçevesinde devam edilebilecek. Ayrıca kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için, mali yıl dikkate alınarak veya daha uzun süreli olarak kamu idarelerinin yüklenmeye girişebilmesini sağlamak amacıyla, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öngörülen ödenekler esas alınacak.

'BÜTÇENİN YETİŞMEYECEĞİ ANLAŞILMAKTADIR'

2015 Yılı Yatırım Programı ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerin herhangi bir aksaklığa yol açılmadan 2016 yılında da uygulanmasına devam edilebilmesi için ödeme yapılabilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor.  Kamu görevlilerine ilişkin toplam atama sayısı sınırları, 40 binden 55 bine çıkarılacak. 2016 yılının ilk üç aylık dönemi için merkezi yönetim bütçesi kapsamında yer alan idarelerin ihtiyaç duyabilecekleri taşıtları edinebilmeleri için toplam taşıt sayısı 500 adedi geçmemek üzere Bakanlar Kuruluna yetki verilecek. Tasarının gerekçesinde, Anayasanın 162. maddesi gereğince, 63. Hükümet tarafından hazırlanan 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının 16 Ekim 2015 tarihinde TBMM'ye sunulduğu hatırlatıldı.  1 Kasım 2015 tarihinde Milletvekili Genel Seçimleri'nin yapılması nedeniyle tasarının görüşülmesinin ve kanunlaşmasının mümkün olmadığı belirtilen gerekçede, "30 Kasım 2015 tarihinde TBMM'den güvenoyu almış olan 64. Hükümet tarafından hazırlanacak bütçenin, 2016 mali yılına yetişmeyeceği anlaşılmaktadır" denildi.

Bütçe Kanunu Tasarısının 1 Ocak 2016 tarihine kadar kanunlaşmamasının kamu hizmetlerinin aksamasına neden olacağına işaret edilen gerekçede, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 19. maddesinde zorunlu nedenlerle merkezi yönetim bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde geçici bütçe kanununun çıkarılacağının, geçici bütçe ödeneklerinin, bir önceki yıl bütçe başlangıç ödeneklerinin belirli bir oranı esas alınarak belirleneceğinin, geçici bütçe uygulamasının altı ayı geçemeyeceğinin, cari yıl bütçesinin yürürlüğe girmesiyle geçici bütçe uygulamasının sona ereceğinin ve o tarihe kadar yapılan harcamaların ve girişilen yüklenmeler ile tahsil olunan gelirlerin de cari yıl bütçesine dahil edileceğinin hüküm altına alındığı kaydedildi.

Gerekçede, bu nedenle 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi yürürlüğe girinceye kadar Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 19. maddesi uyarınca 2016 yılının ilk üç aylık döneminde merkezi yönetim harcamalarının yapılmasına ve gelirlerinin tahsiline imkan veren geçici bütçe tasarısının hazırlandığı ifade edildi.  2016 yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı bu ay içinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşacak.  2016 Yılı Merkezi Yönetim Kanunu Bütçe Tasarısının ise Ocak'ta Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.