Artık borsadan çıkmak daha zor

0
2620

Sermaye Piyasası Kurumu'nun (SPK) 1 Temmuz'da yürürlüğe giren ortaklıktan çıkarma tebliğinde yapılan değişiklikle borsada işlem gören şirketlerde hakim ortakların diğer hissedarları ortaklıktan çıkarması için gereken oy hakkı eşiği yıl sonundan itibaren yükseltildi.

HİSSE FİYATLARI

Yapılan değişiklikle hisse satım hakkının kullanılmasına dair adil fiyatın belirlenmesi için de bazı kriterler getirildi. SPK'nın 1 Temmuz'da devreye giren ortaklıktan çıkarma tebliği bir şirkette yüzde 95 paya ulaşan hakim ortağa küçük hissedarları ortaklıktan çıkarma hakkı tanırken, tebliğortaklıktan ayrılma hakkı fiyatının belirlenmesi noktasında eleştirilere maruz kalmıştı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren tebliğe göre ana hissedarların oy haklarının en az yüzde 95'e ulaşması durumunda diğer hissedarların tamamının ortaklıktan çıkarılması uygulaması yıl sonuna kadar devam edecek. Bu oran 2017 sonuna kadar yapılacak başvurularda yüzde 97, 2018'den itibaren yapılacak başvurularda ise yüzde 98'e yükseltiliyor.

Tebliğde ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılmasında satım bedelinde değişiklik yapılmadı. Buna göre satım bedeli hakim ortak konumunun kazanıldığı veya hakim ortak konumunda bulunup ek pay alındığının kamuya açıklandığı tarihten öncekiotuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olarak belirleniyor.

Ancak tebliğde satma hakkının kullanımına ilişkin adil bedelin belirlenmesi konusunda şu kriterler getirildi:

"Payları borsada işlem gören ortaklıklar için bu maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde hesaplanacak fiyat, her bir pay grubuna ilişkin fiyatın tespiti amacıyla hazırlanan değerleme raporunda belirlenen bedel, hakim ortak konumunun kazanıldığınınveya hakim ortak konumunda bulunup ek pay alındığının kamuya açıklandığı tarihten önceki bir yıl içinde Kanunun 26 ncı maddesi çerçevesinde zorunlu pay alım teklifi yapılmış ise bu fiyat ile hakim ortak konumunun kazanıldığının veya hakimortak konumunda bulunup ek pay alındığının kamuya açıklandığı tarihten önceki son altı ay, bir yıl ve beş yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması karşılaştırılarak bulunan en yüksek bedel olarak kabul edilir."

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.