Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Nedir?

0
3964

Asgari geçim indirimi (AGİ), medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren, 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla elde edilen kısmın vergi dışı bırakılması uygulamasıdır.

Asgari geçim indiriminin hesaplanmasında; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık;

  • İşçinin kendisi için yüzde 50
  • Çalışmayan ve geliri olmayan eş için yüzde 10
  • Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına yüzde 7,5
  • Üçüncü çocuk için yüzde 10
  • Dördüncü ve daha fazla çocuk için yüzde 5’er indirim uygulanır.

Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için yüzde 15’lik orandan işlem görür. Yüzde 15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünerek her ay ödenen asgari geçim indirimi bulunmuş olur.

Asgari geçim indiriminden kimler yararlanabilir?

İşveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülen asgari geçim indiriminden ücreti, gerçek usulde vergilendirilen yararlanabilir. Ancak asgari geçim indiriminden ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler yararlanamazlar.

Ocak 2016’dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde asgari geçim indirimi yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan asgari geçim indirimi ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

Asgari geçim indirimini ödemeyen işveren İş Kanunu ve Vergi Usul Kanununa uymadığı için suç işlemiş sayılı. Bu durumda Maliye Bakanlığı re’sen veya ikmalen tarhiyat yaparak işverene vergi ziyaı cezası kesecektir. İşçi tarafında ise iş sözleşmesi feshedilebilir ve hukuka başvurulabilir.

 

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.