Borsaya yeni iki pazar geldi

0
2875

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Yılmaz, Ulusal ve İkinci Ulusal Pazarın kaldırıldığını, yerine Yıldız Pazar ve Ana Pazar olarak 2 yeni pazar oluşturduklarını bildirdi. Kotasyon Yönergesindeki değişikliklere ilişkin konuşan Mustafa Kemal Yılmaz, mevcut yönetmeliğin 2004 yılından bu yana yürürlükte olduğunu anımsattı.

Artık sermaye piyasalarında yeni bir anlayışın hakim olduğu, yeni kavramların ve finansal enstrümanların devreye girdiği bir sürecin başladığını belirten Yılmaz, Borsa İstanbul'da da işlem gören sermaye piyasası araçlarının kotasyonuna ilişkin mevzuatını bu yeni anlayış çerçevesinde revize etme ihtiyacının doğduğunu anlattı.

Yılmaz, artık daha rahat anlaşılabilir ve daha bütüncül bir mevzuatları olduğunu aktardı. Yeni düzenlemeyle halka arzlarda getirilen en önemli yeniliklere değinen Yılmaz, "Halka arzlarda hem çok temel yenilikler hem de bazı ciddi tedbirler getirdik" diye konuştu. Yılmaz, tüm pazarlar için sayısal kotasyon koşullarını tamamen yenilediklerini kaydederek, bunu yaparken öncelikle halka açık kısmın piyasa değerini esas aldıklarını, ancak karlılık, özsermaye/sermaye büyüklüğü, halka açıklık oranı gibi kıstasları da kullandıklarını aktardı.

Halka arzlarda 25 milyon lira halka açık kısmın piyasa değerinin altındaki şirketleri Gelişen İşletmeler Piyasası'na (GİP) yönlendirdiklerini dile getiren Yılmaz, "Şirketler, piyasa değeri 25 milyon lira ile 100 milyon lira arasında ise Ana Pazara, 100 milyon liranın üzerinde ise Yıldız Pazar'a başvuru yapabilecekler" ifadelerini kullandı. Yılmaz, ilk kotasyonda şirketlerin vergi öncesi kar etmiş olmaları şartı yerine artık Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) şartının aranacağını belirterek, bunun, özellikle yatırım dönemlerinde finansman ve yatırım gideri nedeniyle zarar eden şirketler için bir kolaylık olacağını vurguladı.

Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz, şöyle devam etti: "Bunların dışında altı çizilmesi gereken belki de en önemli kotasyon şartı şu: Herhangi bir sermaye piyasası aracı tüm kotasyon koşullarını sağlasa dahi, Borsanın güvenilirliğine ve işleyişine ilişkin olumsuz bir durumun tespiti halinde, Yönetim Kurulumuz gerekçelerini belirterek başvuruyu reddetme veya şirketin başvurulan pazar dışında farklı bir pazarda işlem görmesini belirleme yetkisine sahip olacak. Benzer şekilde, tüm kotasyon koşulları sağlansa dahi, başvuru yapan bir şirketin yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü veya yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklarının, özetle bankacılık ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan suçlardan veya zimmet, kaçakçılık, dolandırıcılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olması veya bazı taksirli suçlardan dolayı 5 yıldan fazla hapis cezası almamış olması şartını getirdik."

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.