Ekonomik Büyüme Nedir?

Ekonomik büyüme; belirli bir dönem içerisinde mal ve hizmet üretiminde meydana gelen artış olarak tanımlanabilir.

0
7022

Ekonomistlerin sık sık tartıştığı konuların başında gelen ekonomik büyüme;  para yaratımında yaşanan artışla beraber ortaya çıkmış bir kavramdır. Ekonomik büyüme, toplam milli gelir, sanayi ürünü olarak büyüme, kişi başına düşen ürün miktarındaki artış veya toplam milli hasıladaki artış olarak pek çok şekilde ölçülebilir. Fakat ekonomik büyüme ölçümünde bu yöntemlerden hangisinin daha verimli olduğu, ölçümün hangi amaçla yapıldığına bağlı olarak değişebilir.

Ekonomi, toplumun refahı ve gereksinimlerinin karşılanmasını amaçlar. Lakin toplumların gereksinimleri ve nüfusu artmaktadır. Böyle bir durumda da üretim kapasitesinde artışların yaşanması gerekmektedir. Üretiminde artırıma gidilmesi için de makinelerin, yeni gücünün, doğal kaynakların, ham maddelerin üretime katılması zorunlu kılınır. Tüm bu unsurlar ekonomik büyümenin, toplumsal gelişmenin önemli bir maddesi olduğunu gösterir.

Ekonomik Büyüme Oranı Nedir?

Ekonomik büyüme oranı; bir önceki yıl baz alınarak reel milli gelirde yaşanan artışın yüzdesini gösteren orandır. Ekonomik büyüme oranını ölçmek için iki yöntemden yararlanılmaktadır. 1- Reel ulusal geliri (üretimi/tüketimi) ölçmek, 2- Kişi başına reel ulusal gelir oranındaki artışları ölçmek.

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.