Faiz geliri sağlayan yatırım araçları nelerdir?

Risk almayı sevmeyen, sabit getirisi olsun isteyen yatırımcıların gözdesi olan faizli enstrümanlar nelerdir? Faizli menkul kıymetlere nasıl yatırım yapılır?

0
3327

Sermaye piyasalarında faiz getiren birçok enstrüman bulunmaktadır. Faiz getiren bu finansal ürünler, menkul kıymetler risk sevmeyen sabit getirisi olsun isteyen yatırımcıların gözde enstrümanları arasındadır. Peki faiz içeren enstrümanlar nelerdir?

Faiz getiren diğer tanımı ile sabit getirili finansal ürünler ve yatırım modelleri risk sevmeyen yatırımcı tipi için uygun olmakla birlikte düzenli gelire ihtiyacı olan yatırımcılar içinde uygundur. Faiz getirili enstrümanlar arasında en popülerler tahvil, hazine bonoları, repolar, vadeli mevduatlar, finansman bonoları, B tipi bonolar finansman bonoları, banka garantili bonolar, varlığa dayalı menkul kıymetler, yatırım ve katılma belgeleri, gelir ortaklığı senetleri, katılma intifa senetleri sayılabilir.

Tahvil

Devlet veya ananim şirketler tarafından çıkarılan bir yıldan uzun süreli borçlanma senetleridir. Yatırımcı belirli bir getiri elde etmek amacıyla devlet tahvili veya kurumların çıkardıkları bir yıldan uzun vadeli borçlanma senetlerinden faiz geliri elde edebilirler. Sermaye piyasaları kanununa göre tanımlanan tahviller 9 çeşittir: Türleri; primli tahviller, başabaş tahviller, ikramiyeli tahviller, rüçhan haklı tahviller, paraya çevrilme kolaylığı olan tahviller, vadeden önce itfa edilebilen tahviller, garantili ve garantisiz tahviller, sabit ve değişken faizli tahviller, endeksli tahviller, nama-hamiline yazılı tahviller

Bonolar

Hazine ve kurumlar tarafından çıkarılan bir yıldan kısa vadeli menkul kıymetlerdir. Yatırımcı belirli bir vade için kullandırdığı sermayesi için belirlenen süre ve faiz oranı üzerinden elde edeceği getiriyi bilerek bonolara yatırım yapabilir.

Bonolar nominal değer üzerinden ihraç edilir. Hazine bonoları olsun özel sektör bonoları olsun belli bir faiz oranı üzerinden iskonto edilerek satışa sunulurlar. Bu arada özel sektör bonolarına finansman bonosu denir.

Repo

Faiz getirisi sağlayan diğer menkul kıymet türleri ise repolardır. Repoyu basitçe şu şekilde tanımlayabiliriz. Daha önce aracı kurumlar tarafından ihraç edilmiş olan kurumlar veya yatırımcılar tarafından geri alma ve satma taahhüdü ile alış-satış iş¬lemlerine Repo/Ters Repo denmektedir. Repo işlemleri daha çok çok kısa vedeli fon ihitacı veya fon fazlası olan durumlarda yapılmaktadır.

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.