Gelir tablosu Nedir?

Gelir tablosu, bir işletmenin belirli dönem içerisinde elde ettiği bütün gelirleri, giderleri ve bunun sonucundaki kar veya zarar durumunu gösteren tablodur.

0
4427

Gelir nedir?

Gelir Vergisi Yasası’na göre ise gelir; bir kişinin, bir takvim senesi içerisinde elde ettiği kazanç ve iratların safi (net) meblağı olarak tanımlanıyor.

Gelir tablosu nedir?

Gelir tablosu, bir işletmenin belirli dönem içerisinde elde ettiği bütün gelirleri, giderleri ve bunun sonucundaki kar veya zarar durumunu gösteren tablodur. İşletmenin yıl içerisindeki gelirleri; 6 ile başlayan gelir hesaplarının alacağına, giderler ise 7 ile başlayan gider hesaplarının borcuna yazılır. Gelir tablosu mali tablolar ilke esaslarına uygun olarak tek düzen formlar biçiminde oluşturulmaktadır.

 Gelir tablosunun türleri nelerdir?

– Rapor tipi gelir tablosu

– Hesap tipi gelir tablosu

Gelir tablosu örneği;

GELİR TABLOSU

A-BRÜT SATIŞLAR

1-Yurt içi Satışlar

2-Yurt dışı Satışlar

3-Diğer Gelirler

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)

1-Satıştan İadeler(-)

2-Satış İskontoları(-)

3-Diğer İndirimler(-)

C-NET SATIŞLAR

D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)

1-Satılan Mamuller Maliyeti(-)

2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)

3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)

4-Diğer Satışların Maliyeti(-)

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI

E-FAALİYET GİDERLERİ(-)

1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)

2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)

3-Genel Yönetim Giderleri(-)

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.