Kişi başı milli gelir ne kadar oldu?

0
2723

2013 yılında ise 10 bin 822 dolar olmuştu. Böylece 1 yılda kişi başına düşen milli gelir 418 dolar gerilemiş oldu.

TÜİK'in hesaplamasına göre, kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla değeri 2014 yılında cari fiyatlarla 22 bin 753 TL iken 2013 yılında ise 20 bin 607 TL olmuştu. Kişi başı GSYH değeri 2014 yılında 10 bin 404 dolar, 2013 yılında ise 10 bin 822 ABD doları olarak hesaplanmıştı.

GAYRI SAFİ MİLLİ HASILA NASIL HESAPLANIR?

Gelirler yöntemi ile hesaplamada, gelir niteliği taşıyan üretim ve hizmet alanındaki kalemler esas alınır. Kullanılan ana kalemler şu şekilde sıralanabilir:

GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) = Tarım + Sanayi + İnşaat + Ticaret + Ulaştırma, Haberleşme + Mali Kuruluşlar + Konut + Hizmetler Toplamı (Kamu ve Özel) + İthalat Vergisi

GSMH = GSYİH + Yurtdışında bulunan vatandaşların gelirleri – Yurtiçindeki yabancıların gelirleri

GSMH ile İlgili Formüller:

SMH = GSMH – Amortismanlar

MG = SMH – Dolaylı Vergiler

MG = SMH – Dolaylı Vergiler + Sübvansiyonlar
MG = GSMH – Amortismanlar – Dolaylı Vergiler + Sübvansiyonlar
MG = Ücret + Faiz + Rant + Kâr
KG = MG – (Sosyal Güvenlik Kesenekleri + Kurumlar Vergisi + Dağıtılmayan Kârlar)+Transferler
HG = KG – Dolaysız Vergiler

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.