Üretim Nedir?

Üretim ve tüketim ekonominin temelini oluşturan kavramlardandır.

0
7536

Üretim; kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürütülen faaliyetlerinin tümüdür. Aynı zamanda üretim mal ya da hizmet üreten bir işletmenin üç temel faaliyetten sadece bir tanesidir. Yani bir işletme için üretim oldukça önemlidir. Dolayısıyla üretimin büyük bir parçası olan mal ve hizmetin faydalarının artırılması gerekir. Mal ve hizmetlerin faydalarını artıran unsurları ise şöyle sıralayabiliriz; ürünün mülkiyetini değiştirerek ürüne değer kazandırılması, ürünün yerini değiştirerek ürüne değer katılması, ürünün zamanını değiştirerek ürüne değer kazandırılması, ürünün şeklini değiştirerek ürüne değer katmak.

Üretimin gelişmesi toplumsal yaşam içinde önem verilen bir durumdur. Çünkü üretim toplumsal yaşamın temelini oluşturur. İş bölümü, dağıtım, tüketim ve toplumsal farklılaşma üretimin sonuçları arasında gösterilebilir. Bu sebeple sosyo-ekonomik açıdan ele aldığımızda üretim toplumsal yaşamda önemli bir yere sahiptir.

 Üretim ve tüketim arasında nasıl bir ilişki var?

Üretim ve tüketim ekonominin temelini oluşturan kavramlardandır. Tüketimin gerçekleştirilebilmesi için kişinin kendine göre bir satın alma gücünün olması gereklidir.  Bireyler bu satın alma gücü çerçevesinde üretime katkıda bulunabilir. Sonuç olarak; bu iki kavram arasında direk ilişki vardır. Üretim olmadan tüketim, tüketim olmadan da üretim gerçekleştirilemez.

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.