Denetim Nedir?

Denetim; kurallara uygun bir şekilde hareket edilip, edilmediğine dair yapılan tüm kontrollerdir.

0
5137

Denetim nedir?

Denetim; kurallara uygun bir şekilde hareket edilip, edilmediğine dair yapılan tüm kontrollerdir. Hesapların denetimi, resmi denetim, sağlık denetimi ve vergi denetimi denetime örnek verilebilir.

Denetim türleri nelerdir?

  1. İç denetim: Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü tarafından yapılan tanıma göre; bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.

İç denetim işlemini gerçekleştiren kişiye iç denetçi denir.

  1. Kamu denetimi: Kamu haklarının korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla yapılan denetim türüdür.
  2. Bağımsız denetim: Şirketlerin finansal tablolarının Türk Denetim Standartlarına göre denetlenmesine bağımsız denetim denir.

Denetimin Özellikleri Nelerdir?

– Denetim bir süreci kapsar.

– Denetim uzman ve bağımsız bir kişi tarafından gerçekleşir.

– Denetim çalışmaları sonucunda rapor düzenlenir.

– Denetim, belli bir ekonomik birime ve bir döneme ait bilgileri içerir.

– Denetim, bilgilerin doğruluğu ya da ne kadar güvenilir olduğu ile ilgilenir.

– Denetim, bir karşılaştırma eylemidir.

– Denetim, kanıt toplama ve değerlendirmedir.

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.