Ekonomik kalkınma Nedir?

Ekonomik kalkınma; bir ülkenin ekonomi yapısındaki değişim ve kişi başına düşen gelirlerindeki artış sürecidir. Pozitif bir kavramı olan ekonomik kalkınma, kalkınmakta olan ülkenin gelişmesini ifade eder. Ekonomik açıdan kalkınan bir ülkede;  mal ve hizmet üretim kapasitesinin yükselmesi,  gelir dağılımının iyileştirilmesi, millî gelirin artması ve ekonomide dışa bağımlılığın azaltılması söz konusudur.

0
10183

Ekonomik büyüme nedir?

Ekonomik büyüme; belirli bir dönem içerisinde mal ve hizmet üretiminde meydana gelen artış olarak tanımlanabilir.

Ekonomik kalkınma ve ekonomik büyüme arasındaki fark nedir?

Ekonomik kalkınma ve ekonomik büyüme birbiriyle sık sık karıştırılan kavramlardandır. Ekonomik kalkınma toplumsal iyiliği ifade ederken, ekonomik büyüme ise piyasaların üretkenliğini betimler. Kısaca; ekonomik kalkınma ağırlıklı olarak niteliksel, ekonomik büyüme de nicel bir kavramdır. Ekonomik kalkınma daha çok toplumun iyiliğini ve mutluluğu ile ölçülür. Örneğin; Hindistan ve Çin büyük ekonomilerine sahip ülkelerdendir. Fakat bu iki ülkenin söz konusu ekonomik kalkınma olunca yeterince ilerleyemediklerini görmekteyiz. Buradan da anlaşılacağı üzere büyüme oranları iyi olan bir ülkede ekonomik kalkınma iyi olacak diye bir durum söz konusu değildir.

 

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.