Mevduat Nedir?

Arapça kökenli bir kelime olan mevduat, belirli bir süre sonunda ya da istenildiğinde çekilmek üzere bankalara yatırılan paradır.

0
2101

Mevduatın izlendiği hesaplar yerine veya türüne göre de; “mevduat hesapları”, “alacaklı câri hesaplar”, “küçük câri hesaplar” şeklinde tanımlanmaktadır.

Mevduat vadeli olmak üzere üç gruba ayrılır;

1.Vadesiz mevduat: Herhangi bir şart olmadan istenildiğinde hesaptan çekilen tutardır.

  1. Vadeli mevduat: Mevduatı yapan kişi ve banka arasında öngörülen vadeden itibaren çekilebilir.

3. İhbarlı mevduat: İhbarlı mevduatta hesap sahibinin belirli bir süre önceden talep edilecek meblağı bankaya bildirmesi zorunludur.

Bankaların önemli gelir kaynaklarından biri olan mevduat kaynakları bakımından; resmi mevduat, bankalar mevduatı, tasarruf mevduatı ve ticari mevduat olmak üzere dört ana başlık altında sıralanabilir.

Hesap sahibi tarafından mevduata yatırılan tutar bankalar tarafından şirket kurmak, çeşitli kurumlarında sermayelerine katılmak ve kredi verme amacıyla kullanılarak ekonomiye kazandırılmaya çalışılır.

Mevduat on yıl geçtiği halde hesap sahibi tarafından aranmamışsa faizleriyle beraber Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu emrine Merkez Bankası’na devredilir.

 

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.