Revalüasyon Nedir?

0
7046

Kökenli Fransızcadan gelen revalüasyon (revaluation) değerini yükseltmek anlamına gelmektedir. İktisadi olarak da revalüasyon; bir ülke para biriminin yabancı paralar karşısında değerini artırmaktadır.

Devalüasyon karşıtı olan revalüasyon uygulanarak, bir ülke ekonomisinin ithalat yapabilmesi kolaylaştırılmakta, ihracatı ise zorlaştırılmaktadır.

Revalüasyona genellikle ödemeler dengesi fazlası veren ülkeler başvurur. Ülkelerin revalüasyona gitmesinin asıl amacı, ülke ekonomisinde iç ve dış dengeyi sağlayarak, fazlalıklar nedeniyle ortaya çıkabilecek enflasyonu önlemektir.

Ekonomide sık kullanılan bir terim olan revalüasyon; yabancı malları ucuzlatarak ithalatı artırmakta, ulusal malların pahalılaşmasına yol açarak ihracatı azaltmakta ve spekülatif fonların yeniden ülke dışına yönelmesine sebep olmaktadır.

Revalüasyon yapan ülkeler, dış piyasalarda yüksek derecede rekabetçi ve aynı zamanda güçlü bir ekonomiye sahiptir. Devalüasyon ve revalüasyon sabit kur sistemlerine has kavramlardır. Değişken kur sisteminde de, dış ticaret açığı gerçekleştiğinde gevşek para politikası, ülkeler dış ticaret fazlası olduğu zaman da sıkılaştırıcı para politikası uygulamasına başvurulur.

Deflasyon gibi revalüasyonda da karar verici hükümetlerdir. Hükümetler revalüasyonu planlı bir şekilde uygulayarak, piyasa koşulları kapsamında yerli paranın diğer paralar karşısında değerini artırmayı hedeflenmektedir.

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.