S&P, Çin’in kredi notunu teyit etti

0
3210

S&P'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Çin'in devam eden sağlam ekonomik büyüme potansiyeli, güçlü dış likiditesi ve bilançosu, hükümetin sağlıklı mali pozisyonu gibi faktörlerin ülke kredi notunu destekleyen temel sürükleyiciler olduğu ifade edildi.

Bu güçlü yanların, Çin'in nispeten düşük refah seviyesiyle bazı politika ve ekonomik verilerle ilgili sınırlı şeffaflık zayıflıklarını dengelediğine işaret edilen açıklamada, "Durağan görünüm ise daha fazla piyasa odaklı reformlar ve artırılmış denetimlerin, gelecek 2-3 yıl boyunca Çin'in kredi büyümesini kontrol altına alırken, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesini sürdürmeye yardımcı olabileceği beklentimizi yansıtıyor" denildi.

Açıklamada, Çin'de kişi başı reel GSYH'ın 2014-2017 yılları arasında ortalama yüzde 6,6 büyüyeceğinin tahmin edildiği kaydedilerek, bu oranın benzer gelir seviyesindeki ülkelere oranla daha hızlı olduğu vurgulandı.

Devam eden hızlı kredi büyümesinin finansal sistemde keskin bir düzeltme riskini artıracağı öne sürülen açıklamada, şöyle denildi:

"Merkezi hükümetin sağlam bir ekonomik büyüme için ön koşulları sağlamayı hedeflemeye devam edeceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte, politika oluşturma ve uygulamada önemli zorluklar görüyoruz. Çin'in güçlü net dış pozisyonunu gelecek 2-3 yılda korumasını bekliyoruz. Genel kamu borcunun 2014-2017 yılları boyunca her yıl ortalama GSYH'ın yüzde 2'si kadar yükseleceğini tahmin ediyoruz. Net kamu borcunun GSYH'a oranının ise 2014 yılındaki yüzde 15 seviyesinden, 2017 yılında ılımlı bir şekilde artarak yüzde 18'e yükselmesini bekliyoruz."

Açıklamada, merkezi hükümetin piyasa tabanlı makroekonomik yönetim araçlarına çok daha fazla güveni sağlayan, daha iyi şeffaflıkla desteklenen, bilgi kullanılabilirliğini geliştiren ve daha esnek bir döviz kuruna yönelik reformları açıklaması durumunda, ülke kredi notunun artırılabileceği dile getirildi.

Aynı şekilde, reformlar gücünü kaybederse ve kişi başı reel GSYH büyümesi yıllık yüzde 4'ün altına inerse kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulunuldu.

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.