Tek neden kayıt dışılık

0
332

Yazılı açıklama yapan Ökmen şunları kaydetti: "Kayıt dışılığın yarattığı dolarizasyon özel sektörün kur riski yönetiminin en temel koruyucu mekanizması işlevini görmektedir. Türkiye’de kayıt dışılık içerisindeki işletmeler ve birimler TL’de kaçmakta ve döviz varlıklarına yönelmektedir. Bu durum özel sektörün oldukça yüksek dış borçlarının yaratığı kur riski için işletme sahiplerinin başvurduğu en temel hedging yöntemidir." 

Ökmen şöyle devam etti: "Türkiye’de yetersiz de olsa ekonomik canlılığın devam etmesinin ve şoklara karşı direncin en önemli nedeni ve kaynağı kayıt dışılıktır. Orta ve uzun vadede Türkiye ekonomisine, faaliyet ortamına ve sosyal dokusuna verdiği stratejik ve kalıcı zararlara rağmen, şu andaki konjonktürde Türkiye’de kayıt dışı ekonomik faaliyetler, girişimci çabalarını, yatırım dinamiklerini ve piyasa ekonomisini canlı tutmaktadır. Türkiye’de kayıtlı ve kayıt dışı ekonomiler arasında pozitif ilişki söz konusudur. Türkiye’de kayıt dışı ekonomi kayıtlı ekonominin iç ve dış şoklara karşı en önemli koruyucu tamponu haline gelmiştir. Bankacılık ve kamu dengelerinin yanında kayıt dışı ekonomi Türkiye’de üçüncü sıra ve önemdeki koruyucu unsurdur: Kayıtlı ekonomik faaliyetlerde küresel düzeyde ortaya çıkan dalgalanmaların etkileri, Türkiye’de oldukça yaygın ve geniş boyutlu olan kayıt dışı ekonomi tarafından elimine edilmektedir."

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.