Manipülatör nedir?

Borsada işlem gören hisselerin ya da diğer yatırım araçlarının fiyatlarını suni olarak etkileyen manipülatörler kimlerdir? Kimlere manipülatör denir?

0
1333

Borsaların istenmeyen hareketleri arasında yer alan manipülasyonu yapan kişilerin geneline manipülatör denmektedir. Borsada istenmeyen piyasanın arz talep dengesine göre sağlıklı olarak işlemesine engel olan manipülasyon Sermaye Piyasası Kurulu tarafından suç olarak kabul edilen bir eylemdir. Manipülasyon yapılması suç olduğu için manipülatör olarak adlandırılan kişilerde kanun koyucunun borsada işlem yapmasını yasakladığı kişiler arasındadır.

Manipülatörlerin manipülasyon yapmasında ki amaç fiyatlara suni olarak müdahale ederek menfaat sağlamasıdır. Mesela herhangi bir hisse senedinin fiyatını etkileyecek işlem yapılmasıdır. Manipülasyon SPK tarafından iki durum için tanımlanmıştır.

İlk olarak manipülatörlerin manipülasyon yapma şeklidir ki bu şu şekilde tanımlanmaktadır; Herhangi bir yatırımcının elindeki menkul kıymeti almaya ya da sahip oldukları menkul kıymeti değerinin altında veya üstünde satmaya yönelik davranışlardır. Manipülatör hile, hurda ve dolandırıcılıkla hisse senetleri, emtia fiyatlarıyla ilgili suni fiyat algısı oluşturarak menfaat sağlamaktadır.

Manipülatör ’ün SPK’nca suç olarak tanımlanmış diğer davranışı ise sermaye ve para piyasalarında kısaca borsalarda menkul kıymetlerin arz ve talebini suni olarak etkileyerek menkul kıymet fiyatlarının piyasa koşullarına göre sağlıklı olarak oluşmasını etkilemektedir.

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.