Mikroekonomi Nedir?

Yunanca “mikros” kelimesinden türetilen mikroekonomi; ekonomiyi tüketiciler ve üreticiler açısından ele alan bir bilim dalıdır.

0
5889

Mikroekonomi de ilk olarak; ne, nasıl, kimler için üretilecek üretimde, bölüşümde ve dağılımda etkinlik var mı? soruları ele alınır. Mikroekonomi de firmaların, tüketicilerin aldığı kararlar, bu kararlar çerçevesinde birbirlerini nasıl etkiledikleri, arz, talep ve fırsat maliyeti incelenir.

Mikroekonomi; bireylerin günlük yaşam içinde üretim, tüketim, bölüşüm, yatırım, tasarruf gibi alanlardaki davranışlarını anlamaya ve analiz etmeye çalışır. Ayrıca mikroekonomi fiyat teorisi ve kaynakların rasyonel kullanımıyla da ilgilenir.

Makroekonomi ve mikroekonomi arasındaki fark nedir?

Makroekonomi, enflasyon ve işsizliğin nedenleri, parasal/mali politikalar, ekonomik büyüme, ülkeler arasındaki yaşam standardı ve ekonomik büyüme farklılıklarının sebepleri, uluslararası ticaret ve küreselleşme, hükümet borçlanmasıyla ilgilenir ve ekonomiyi bir bütün olarak ele alır. Mikroekonomi ise üretim ve tüketim kaynaklı dışsallıklar, bireysel tüketici davranışları, bireysel ve özel pazarlardaki arz, talep konularını esas alır. Örneğin; bir bireyin aldığı ekonomik kararlar mikroekonominin, faiz oranlarının ulusal ekonomi üzerindeki etkisi nedir? Sorusu ise makroekonominin konusudur.

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.