Oyak Yatırım – OYAYO Hisse Senedi

0
4537

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. – OYAYO

2006 yılında kurulan Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin kuruluş amacı 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (kanun) ve ilgili mevzuatta belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmektir. Kanun uyarınca, Şirket, Sermaye Piyasası Kurulundan ortaklık portföyünü oluşturmak, yönetmek ve gerektiğinde portföyde değişiklik yapmak için yetki belgesi almıştır.

OYAYO işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Oyak Yatırım Ortaklığı’nın ana faaliyet konusu Sermaye Piyasası Kurulu’nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları’na ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, Şirket’in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.Bu çerçevede Şirket; ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve gerektiğinde portföyde değişiklikler yapar. Portföy çeşitlemesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklıkların durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtır. Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır.Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapar. Şirket, paylarını aldığı ortaklıkların herhangi bir şekilde sermayesine ve yönetimine hakim olmak amacı güdemez.

Oyak Yatırım Ortaklığı, Borsa İstanbul’da BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT. endeksine dahildir.

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.