Tekstilbank’ta satış tamam…

0
2770

Tekstilbank'ın ICBC Bankasına satış bedeli 668.8 milyon TL oldu. 229 milyon dolarlık bölümünü ilk ödeme olarak tahsil edildi. Kalan kısım Tekstilbank tarafından düzenlenecek mali tabloların hazırlanmasıyla kesinleşecek tutara göre tahsil edilecek.

Şirket 190 milyon TL satış karı elde etti. Şirket şatış kararının değerlendirmesine yönelik henüz bir karar almadığını da bildirdi.

İşte KAP'a yapılan açıklama;

29 Nisan 2014 tarihinde Şirketimiz ile Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) arasında imzalanan Şirketimiz'in Tekstil Bankası A.Ş.'nde sahip olduğu %75,50'lik payının ICBC'ye satılmasına ilişkin pay alım satım sözleşmesi kapsamındaki işlem kapanışı Şirketimiz ile ICBC arasında 22 Mayıs 2015 tarihinde yapılmış olup, söz konusu payların ICBC'ye devri bu tarih itibarıyla gerçekleşmiş ve Tekstil Bankası A.Ş.'nin pay defterine işlenmiştir.

Şirketimiz'in Tekstil Bankası A.Ş.'ndeki %75,50 payına ilişkin toplam satış bedeli, 29 Nisan 2014 tarihli pay alım satım sözleşmesi uyarınca, Tekstil Bankası A.Ş.'nin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla denetimden geçmiş mali tabloları dikkate alınarak belirlenen 668.810.011,63 Türk Lirası'na, Tekstil Bankası A.Ş.'nin 31 Aralık 2013 ile 21 Mayıs 2015 tarihleri arasındaki net aktif değerindeki değişimin satışa konu pay oranındaki kısmı eklenerek bulunacak tutardır. Sözkonusu satış bedelinin aynı sözleşme hükümleri uyarınca 2,6851 TL/USD olarak hesaplanan ortalama T.C.M.B. döviz kuru üzerinden ABD Doları olarak ödenmesi öngörülmüştür. 21 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla Tekstil Bankası A.Ş. tarafından düzenlenecek mali tabloların hazırlanmasını takiben kesinleşecek olan toplam satış bedelinin 229.081.975,21 ABD Dolarlık bölümü ilk ödeme olarak 22 Mayıs 2015 tarihinde Şirketimiz tarafından tahsil edilmiştir. Satış bedelinin geri kalan bölümü sözleşmede öngörülen koşullar dahilinde tahsil edilecektir.

Şirketimiz'in Tekstil Bankası A.Ş.'nde sahip olduğu ve ICBC ile imzaladığı pay satış sözleşmesine konu olan %75,50'lik payına ilişkin işlem kapanış tarihi itibarıyla hesaplanacak TFRS'ye göre vergi öncesi satış karı, yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanacak pay satış bedelinden, GSD Holding A.Ş.'nin TFRS mali tablo konsolidasyonuna giren Tekstil Bankası A.Ş.'nin konsolide TFRS özkaynağının satışa konu pay oranındaki kısmı ve pay satış giderleri düşülerek bulunacaktır. Şirketimiz'ce 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e.maddesindeki istisnadan yararlanılması durumunda, pay satış karının %75'i, 5 yıl süreyle özkaynaklarda özel yedeklerde tutulmak ya da sermayeye eklenmek şartıyla, kurumlar vergisi istisnasına ve geri kalan %25'i %20 oranında kurumlar vergisine tabidir, ancak bu durumda pay satış giderlerinin %75'i kurumlar vergisi matrahından indirilemeyecektir.

Bu özel durum açıklaması kapsamında yatırımcıların satış karı tahmini yapabilmeleri için, sadece bilgi vermek amacıyla yukarıdaki tabloda belirtilen 190.866 Bin TL pay satış karı, Tekstil Bankası A.Ş.'nin 31 Aralık 2013 tarihli mali tabloları esas alınarak, yukarıda anlatıldığı gibi, sözleşmede belirlenen 668.810.011,63 TL satış bedeli tutarından GSD Holding A.Ş.'nin 31 Aralık 2013 TFRS mali tablo konsolidasyonuna giren Tekstil Bankası A.Ş.'nin konsolide TFRS özkaynağının satışa konu pay oranındaki kısmı ve sözleşmeye bağlı pay satış giderleri ile (vergi mevzuatına göre) pay satış karı üzerinden Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e.maddesindeki istisnadan yararlanılması durumunda hesaplanan kurumlar vergisi düşülerek bulunmuştur. Şirketimiz'in TFRS mali tablolarında yer alacak olan pay satış karı, pay satış bedelini etkileyen Tekstil Bankası A.Ş.'nin 31 Aralık 2013 ile 21 Mayıs 2015 tarihleri arasındaki net aktif değerindeki değişim ile pay satış maliyetini etkileyen GSD Holding A.Ş.'nin gelecek dönemdeki TFRS mali tablo konsolidasyonuna girecek Tekstil Bankası A.Ş.'nin konsolide TFRS özkaynağının satışa konu pay oranındaki kısmı ve pay satış giderleri ile kurumlar vergisi giderindeki değişime bağlı olarak değişecektir.

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.